Loading...

Публічна оферта

(ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ ФИТНЕС ПОСЛУГ


«01» жовтня 2021 року, м. Одеса
Дана публічна оферта (договір) про надання фітнес послуг в подальшому іменується як - «Договір», укладається між Представниками Фітнес клубів, а саме: Фітнес клубу «Загублений світ», Фітнес клубу «ФОРМА» та Фітнес клубу «ШТОРМ», які надалі іменуються - «Виконавець», і всіма бажаючими отримати фітнес послуги, які надалі іменуються - «Замовник» та регулює правовідносини, пов'язані з наданням Виконавцем фітнес послуг Замовнику на умовах зазначених в даному Договорі.

В даному Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
1. Фітнес клуб «Загублений світ» (далі - «Фітнес клуб») - це нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Купріна, 49, в яких знаходяться зали, обладнані тренажерами, спортивним інвентарем та іншим майном, необхідним для занять фітнесом, басейн, банний комплекс, приміщення для відпочинку, приміщення косметології, санітарні, допоміжні і службові приміщення, а також місця загального користування.
2. Фітнес клуб «ФОРМА» (далі - «Фітнес клуб») - це нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 172/1, в яких знаходяться зали, обладнані тренажерами, спортивним інвентарем та іншим майном, необхідним для занять фітнесом, басейн, банний комплекс, приміщення для відпочинку, приміщення косметології, санітарні, допоміжні і службові приміщення, а також місця загального користування.
3. Фітнес клуб «ШТОРМ» (далі - «Фітнес клуб») - це нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 11, в яких знаходяться зали, обладнані тренажерами, спортивним інвентарем та іншим майном, необхідним для занять фітнесом, басейн, банний комплекс, приміщення для відпочинку, приміщення косметології, санітарні, допоміжні і службові приміщення, а також місця загального користування.
4. Представники Фітнес клубу - фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території Фітнес клубу та надають фітнес послуги Замовнику. Інформація про представників Фітнес клубу вказана на інформаційному стенді (куточку споживача) в Фітнес клубі.
5. Замовник - будь-яка фізична особа, яка бажає отримати фітнес послуги, яка за допомогою сайту Фітнес системи «Вища ліга» (www.fitclub.com.ua) оплатила обраний абонемент на надання фітнес послуг відповідно до цін, зазначених на сайті Фітнес системи «Вища ліга», ознайомлена з Правилами відвідування Фітнес клубу і зобов'язується їх неухильно дотримуватися. Правила відвідування Фітнес клубу розміщені на сайті Фітнес системи «Высшая лига».
6. Клубна карта - пластикова карта з нанесеним на неї логотипом Фітнес клубу, номером і магнітною смугою, яка ідентифікує особу як члена Фітнес клубу і є перепусткою для проходу на територію Фітнес клубу. Клубна карта містить інформацію про прізвище, ім'я та по батькові члена клубу, фотографію останнього, дату видачі, вид абонемента і термін його дії. Отримана Замовником Клубна карта переходить в його власність. Вартість виготовлення Клубної карти входить у вартість послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої (зокрема, але не виключно, у випадку пошкодження, крадіжки, втрати) Замовником Клубної карти вважається наданням додаткових послуг і оплачується Замовником додатково, відповідно до прейскуранту Виконавця.
7. Cайт Фітнес системи «Вища ліга» - офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі інтернет за адресою www.fitclub.com.ua, яка є одним з основних джерел інформування Замовників (членів Фітнес клубу).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним Договором Виконавець зобов'язується надавати Замовнику фітнес послуги відповідно до переліку, зазначеному на сайті Фітнес системи «Вища ліга», в залежності від виду придбаного абонемента, а Замовник зобов'язується оплатити абонемент в розмірі та порядку, передбаченому цим Договором, дотримуватися умов Договору та Правил відвідування Фітнес клубу.

1.2. Після оплати Замовником абонемента на надання фітнес послуг, Замовник стає членом Фітнес клубу і йому видається Клубна карта, що є підтвердженням членства і пропуском в Фітнес клуб. Клубна карта є індивідуальною і не може передаватися третім особам.
1.3. Послуги, в залежності від виду придбаного абонементу, надаються Замовнику протягом всього терміну дії абонемента. Абонемент починає діяти з моменту активації Клубної карти. Моментом активації Клубної карти є відвідування Замовником першого тренування. У разі, якщо Замовник не приступить до тренувань протягом 60 днів з моменту укладання даного Договору, Клубна карта автоматично активується на 61 день з моменту укладення даного Договору.
Після закінчення терміну дії Клубної карти вважається, що фітнес послуги отримані Замовником, а Виконавець надав фітнес послуги належним чином і в повному обсязі, і Акт прийому-передачі наданих фітнес послуг між Замовником і Виконавцем не підписується.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.
2.2. Розміщення Виконавцем на сайті Фітнес системи «Вища ліга» тексту цього Договору є пропозицією Виконавця до всіх бажаючих отримати фітнес послуги в Фітнес клубі, укласти договір на умовах, викладених в тексті даного Договору.
2.3. Договір укладається шляхом повного, безумовного і беззастережного прийняття Замовником всіх умов, викладених в тексті даного Договору.
2.4. Моментом укладення Договору вважається оплата Замовником абонемента за допомогою функціоналу сайту Фітнес системи «Вища ліга». З цього моменту Замовник є стороною Публічного договору.
2.5. Публічний договір укладений і таким чином має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, особисто підписаному Замовником і Виконавцем.
2.6. Замовник заявляє, що він знаходиться в здоровому розумі та ясній пам'яті, діє добровільно, свідомо і розумно, без впливу обману, омани, без будь-якого примусу, як фізичного, так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки і усвідомлює та підтверджує, що факт укладення ним цього Договору означає, що:
а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору;
б) Стан здоров'я Замовника дозволяє йому займатися фітнесом, а також, у разі вибору абонемента з басейном, відвідувати басейн;
в) Замовник не має медичних протипоказань, які можуть спричинити заподіяння шкоди життю або здоров'ю Замовника, а також життю або здоров'ю інших Замовників і співробітників Виконавця;
г) Замовник погоджується з тим, що після укладання цього Договору, у разі відсутності у нього бажання чи можливості отримувати послуги або у разі відмови Замовника від Договору в односторонньому порядку, кошти, сплачені ним за абонемент на фітнес послуги Виконавця поверненню не підлягають.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Після оплати Замовником абонемента на надання фітнес послуг оформити і надати Замовнику Клубну карту.
3.1.2. Надавати фітнес послуги Замовнику належним чином і в повному обсязі, відповідно до виду обраного Замовником абонемента.
3.1.3. Консультувати Замовника з питань правильності виконання вправ, а також по вибору програм занять фітнесом.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника дотримання всіх вимог цього Договору та Правил відвідування Фітнес клубу, які розміщені на сайті Фітнес системи «Вища ліга».
3.2.2. Вимагати здійснення лікарського огляду (або надання медичної довідки), що підтверджують можливість відвідування Замовником Фітнес-клубу, при наявності явних ознак, що вказують на те, що стан здоров'я Замовника може становити загрозу здоров'ю інших Замовників або персоналу Виконавця, а в разі підтвердження цих ознак - тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг Замовнику.
3.2.3. Не допускати Замовника в приміщення Фітнес клубу за наявності явних ознак того, що Замовник знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Замовника.
3.2.4. Відмовити Замовнику в доступі до Фітнес клубу, якщо він намагається занести на територію Фітнес клубу будь-які види зброї, вибухові або отруйні речовини.
3.2.5. Вимагати від Замовника відшкодування заподіяного ним Виконавцю або Фітнес клубу матеріального збитку.
3.2.6. Обмежувати використання будь-якого приміщення, тренажера або обладнання для проведення профілактичних або ремонтних робіт.
3.2.7. Здійснювати відео і аудіо спостереження в приміщеннях Фітнес клубу та прилеглої території, а також відео та аудіо фіксацію всіх дій співробітників, Замовників, без додаткового отримання згоди останніх (з урахуванням норм моралі і етики). Використовувати результати відео і аудіо фіксації відповідно до чинного законодавства України (в т.ч. в якості доказів у будь-яких спірних питаннях).
3.2.8. Не проводити будь-яких грошових виплат або компенсацій Замовнику, в разі відсутності бажання або можливості отримувати послуги Замовником.
3.2.9. На власний розсуд ініціювати припинення надання послуг Замовнику. У такому разі Виконавець будь-яким зручним для нього способом повідомляє Замовника про припинення надання Послуг та розірвання Договору. Після повідомлення Замовника про припинення надання Послуг та розірвання Договору, Виконавець повертає Замовнику грошові кошти, сплачені Замовником за фітнес послуги Виконавця, за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору. Під час розрахунку суми грошових коштів, що підлягає поверненню Замовнику не враховуються бонуси (у разі їх наявності) отримані Замовником. Сума грошових коштів, що підлягає поверненню замовнику у відповідності до даного пункту не може перевищувати 70 % (сімдесяти відсотків) вартості коштів сплачених Замовником за фітнес послуги. Використаним періодом дії Договору є період, що розпочинається з дати активації Клубної картки Замовника згідно з п. 1.3. Договору та закінчується датою прийняття рішення про припинення надання Послуг.
3.2.10. В односторонньому порядку в будь-який час на свій розсуд вносити зміни в даний Договір і Правила відвідування Фітнес клубу. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті Фітнес системи «Вища ліга».
3.3. Замовник зобов'язаний:
3.3.1. При відвідуванні Фітнес клубу пред'являти Клубну карту.
3.3.2. Не передавати Клубну карту іншим особам для її використання в Фітнес клубі.
3.3.3. Відвідувати Фітнес клуб відповідно до виду свого абонемента, згідно з графіком роботи Фітнес клубу.
3.3.4. Дотримуватися Правил відвідування Фітнес клубу.
3.3.5. Дотримуватися вимог техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни.
3.3.6. Акуратно і дбайливо ставитися до майна Виконавця та Фітнес клубу.
3.3.7. Самостійно стежити за своїми речами і не залишати їх без нагляду.
3.3.8. Нести відповідальність за шкоду, заподіяну майну Виконавця, Фітнес клубу, майну третіх осіб, а також нести відповідальність за свої дії і дії своїх неповнолітніх дітей під час відвідування Фітнес клубу.
3.3.9. Дотримуватися умов цього Договору, Правил відвідування Фітнес клубу, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування і норм чинного законодавства України.
3.3.10. Перебуваючи на території Фітнес клубу, поводитися відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Фітнес клубу, дотримуватися чистоти, правил гігієни і санітарії, пожежної безпеки і не створювати некомфортних умов для співробітників Виконавця та інших Замовників.
3.3.11. Замовник повинен при будь-яких травматичних ушкодженнях або погіршенні самопочуття негайно звернутися до співробітників Виконавця за першою допомогою.
3.3.12. Замовник повинен самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров'я, при наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також інших протипоказань, - зобов'язаний утриматися від відвідування Фітнес клубу і не ставити під загрозу своє життя і здоров'я, а також життя і здоров'я оточуючих.
3.3.13. Для відвідування басейну обов'язковим є надання довідки від лікаря - дерматолога, яка підтверджує відсутність у Замовника шкірних захворювань, які перешкоджають відвідуванню басейну, а також повторне надання довідки від лікаря - дерматолога через кожні півроку з моменту видачі Клубної карти. Виконавець залишає за собою право відмови Замовнику (навіть при наявності довідки від лікаря - дерматолога) у відвідуванні басейну при наявності у нього очевидних шкірних захворювань.
3.3.14. У разі, якщо Замовник знає про наявність у нього індивідуальної непереносимості до певних речовин або про схильність до алергічних реакцій, він зобов'язаний перед першим відвідуванням басейну уточнити на рецепції клубу перелік речовин, які використовуються для дезінфекції води в басейні. Документи, що підтверджують якість та відповідність санітарним стандартам і нормам засобів, що використовуються для дезінфекції басейну, знаходяться на рецепції басейну клубу і надаються для ознайомлення на вимогу Замовника.
Якщо Замовник не впевнений у відсутності у нього індивідуальної непереносимості або алергії на засоби, що використовуються в якості дезінфекції басейну, він повинен перед відвідуванням басейну проконсультуватися з лікарем - алергологом.
У разі невиконання або порушення Замовником вищевказаних обов'язків він самостійно несе відповідальність за стан свого здоров'я.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Відвідувати Фітнес клуб відповідно до виду абонемента, графіка і режиму роботи Фітнес клубу.
3.4.2. Ознайомлюватися з розкладом занять у Фітнес клубі і Правилами відвідування Фітнес клубу.
3.4.3. Вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за цим Договором.
3.4.4. Отримувати інформацію про діяльність Фітнес клубу, яка не є конфіденційною.
3.4.5. Консультуватися з інструкторами Виконавця з питань, пов'язаних із заняттями фітнесом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України.
4.2. Замовник несе повну відповідальність за заподіяну ним матеріальну шкоду Виконавцю, Фітнес клубу та/або третім особам і зобов'язується відшкодувати її в повному обсязі.
4.3. Замовник несе персональну відповідальність за своїх дітей, які перебувають на території Фітнес клубу, та наслідки їх поведінки.
4.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та майну Замовника в результаті:
- необережних дій Замовника в процесі використання обладнання, інвентарю та тренажерів;
- винних дій Замовника, що призвели до виникнення шкоди;
- порушення Правил відвідування Фітнес клубу та заходів з техніки безпеки;
- знаходження на території Фітнес клубу в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння;
- невиконання вказівок тренерів, інструкторів та інших співробітників Фітнес клубу, а також недотримання медичних приписів.
4.5. У разі грубого або неодноразового порушення Замовником Правил техніки безпеки, санітарних норм або Правил відвідування Фітнес клубу, а також режиму роботи Фітнес клубу, скоєння Замовником протиправних дій стосовно належного Виконавцеві або іншим Замовникам майна, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні фітнес послуг.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником абонемента через функціонал сайту Фітнес системи «Вища ліга» та діє до закінчення терміну дії абонемента.
5.2. У разі придбання Замовником абонемента на наступний термін, Договір вважається пролонгованим на строк дії нового абонемента.
5.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в наступних випадках:
5.3.1. При порушенні Замовником Правил відвідування Фітнес клубу або умов цього Договору;
5.3.2. Виявлення у Замовника документально підтверджених протипоказань, які створюють загрозу життю або здоров'ю інших Замовників або співробітникам Виконавця.
5.3.3. Скоєнні Замовником протиправних дій стосовно належного Виконавцеві або іншим Замовникам майна.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість абонементів на фітнес послуги Виконавця вказана на сайті Фітнес системи «Вища ліга» та залежить від виду конкретного абонемента.
6.2. Замовник оплачує обраний ним абонемент на сайті Фітнес системи «Вища ліга» за допомогою системи LiqPay або за допомогою системи WayForPay.
6.3. Кошти сплачені Замовником за абонемент на фітнес послуги Виконавця поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 3.2.9. цього Договору.
6.4. Підтвердженням внесення коштів для Замовника є Ваучер та квитанція про сплату, які після оплати вартості абонемента направляються йому на електронну пошту.
6.5. Для оформлення та отримання Клубної карти, Замовник під час першого візиту в Фітнес клуб, зобов’язується надати у відділ продажу Ваучер і паспорт для ідентифікації особи.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
8.2. Всі зміни і доповнення до Договору оформляються шляхом розміщення нового тексту Договору на сайті Фітнес системи «Вища ліга».
8.3. Інформація вважається доведеною до відома Замовника, якщо вона розміщена на сайті Фітнес системи «Вища ліга».
8.4. Цей Договір укладений Сторонами при повному розумінні його умов та термінології українською мовою.
ЖИВИ, ТРЕНУЙСЯ, ЛЮБИ

ШТОРМ
Українa, 65074, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 11
ФОРМА
Українa, 65113, м. Одеса, вул. Люстдорфська дор. 172/1
07:00-22:00
Розклад роботи клубу
не працює
не працює
Розклад роботи клубу
07:00-22:00
Час роботи координатора
09:00-18:00
09:00-20:00
не працює
Час роботи координатора
09:00-18:00
09:00-20:00
не працює